როგორ დავაყენოთ ანდროიდი კომპიუტერზე


როგორ გამოვყოთ დისკი ანდროიდისთვის და როგორ დავაყენოთ ანდროიდი კომპიუტერზე

დასაყენებლად ყველა საჭირო ლინკი მოცემულია ქვემოთ
1. Android 5 L *.iso ფაილის გადმოსაწერი ლინკები
    გადმოწერა-l1 
    გადმოწერა-l2
2. Android 4.4 KitKat *.iso ფაილის გადმოსაწერი ლინკი
    გადმოწერა-l1
    გადმოწერა-l2
3. Gparted live cd *.iso ფაილის გადმოსაწერი ლინკი
    გადმოწერა
4. Boot-Repair live cd *.iso ფაილის გადმოსაწერი ლინკი
    გადმოწერა

გვჭირდება დისკი სადაც დავაყენებთ ანდროიდის, დისკის გამოსაყოფად გამოვიყენოთ gparted გადმოსაწერი ლინკი ან შეგვიძლია გამოვიყენოთ ლინუქსის რომელიმე დისტრიბუტივი რომელსაც მოყვება Gparted. ვიდეოში ნაჩვენებია კალი ლინუქსზე.

Boot-Repair live cd - გვჭირდება იმ შემთხვევაში როდესაც ანდროიდის გრუბს დავაყენებთ. შეგვიძლია აღვადგინოთ ლინუქსის გრუბი. გადმოსაწერი ლინკი

ანდროიდის დაყენების შემდეგ დაგვჭირდება ამ შემთხვევაში ვიდეოზე ნაჩვენებია კალიზე და ნებისმიერ დისტროზე რომელსაც თქვენ იყენებთ ანდროიდის გრუბში დამატება ქვემოთ მოცემული კოდის.

კოდი უნდა დავამატოთ /etc/grub.d/40_custom ფაილში
მაგ. vim /etc/grub.d/40_custom და ვაკოპირებთ კოდს ან ვხსნით რომელიმე სხვა ტექსტ ედითორით და ვინახავთ.

ანდროიდ 5.0 L სთვის

### Android 5.0 L ###
menuentry "Android-x86 5.0 L"{
set root='(hd0,1)'
linux /android-2014-11-13/kernel quiet root=/dev/ram0 androidboot.hardware=android_x86 video=-16 SRC=/android-2014-11-13
initrd /android-2014-11-13/initrd.img
}
menuentry "Android-x86 5.0 L (Debug mode)"{
set root='(hd0,1)'
linux /android-2014-11-13/kernel root=/dev/ram0 androidboot.hardware=android_x86 video=-16 DEBUG=2 SRC=/android-2014-11-13
initrd /android-2014-11-13/initrd.img
}
menuentry "Android-x86 5.0 L (Debug nomodeset)"{
set root='(hd0,1)'
linux /android-2014-11-13/kernel nomodeset root=/dev/ram0 androidboot.hardware=android_x86 video=-16 DEBUG=2 SRC=/android-2014-11-13
initrd /android-2014-11-13/initrd.img
}
menuentry "Android-x86 5.0 L (Debug video=LVDS-1:d)"{
set root='(hd0,1)'
linux /android-2014-11-13/kernel video=LVDS-1:d root=/dev/ram0 androidboot.hardware=android_x86 video=-16 DEBUG=2 SRC=/android-2014-11-13
initrd /android-2014-11-13/initrd.img
}
### END Android 5.0 L ###

ანდროიდ 4.4 კიტკატისთვის

### Android 4.4 KitKat ###
menuentry "Android-x86 4.4-RC2 KitKat"{
set root='(hd0,3)'
linux /android-4.4-RC2/kernel quiet root=/dev/ram0 androidboot.hardware=android_x86 video=-16 SRC=/android-4.4-RC2
initrd /android-4.4-RC2/initrd.img
}
menuentry "Android-x86 4.4-RC2 (Debug mode)"{
set root='(hd0,3)'
linux /android-4.4-RC2/kernel root=/dev/ram0 androidboot.hardware=android_x86 video=-16 DEBUG=2 SRC=/android-4.4-RC2
initrd /android-4.4-RC2/initrd.img
}
menuentry "Android-x86 4.4-RC2 (Debug nomodeset)"{
set root='(hd0,3)'
linux /android-4.4-RC2/kernel nomodeset root=/dev/ram0 androidboot.hardware=android_x86 video=-16 DEBUG=2 SRC=/android-4.4-RC2
initrd /android-4.4-RC2/initrd.img
}
menuentry "Android-x86 4.4-RC2 (Debug video=LVDS-1:d)"{
set root='(hd0,3)'
linux /android-4.4-RC2/kernel video=LVDS-1:d root=/dev/ram0 androidboot.hardware=android_x86 video=-16 DEBUG=2 SRC=/android-4.4-RC2
initrd /android-4.4-RC2/initrd.img
}
### END Android 4.4 KitKat ###

შემდეგ ვაკეთებთ გრუბის განახლბას შემდეგი ბრძანებით update-grub და ანდროიდიც დაემატება გრუბში


SHARE

About Lasha Gogua

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment